1.
, . ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6مارس2018 [ارجاع شده 16ژانویه2022];3(4):57-4. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/93