[1]
و 2018. ارزیابی رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: شهر تنکابن). مجله مدیریت فراگیر. 3, 4 (مارس 2018), 57-64.