تأثیر درمانی کتاب با محتوای فرهنگی و آموزشی در مشکلات روان‌شناختی کودکان مبتلا به سرطان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محبوبه حسن‌شاهی محمد علائی آرانی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بررسی اجمالی ظهور فرایند کتاب‌درمانی و نظریه‌های مرتبط به عنوان شیوه‌ای کم هزینه، با محتوای فرهنگی و آموزشی، در درمان مشکلات روانی، عصبی و رفتاری کودکان به‌ویژه کودکان مبتلا به سرطان بود.


بحث و نتیجه‌گیری: این پژوهش پس از بررسی نقش پویای کتاب‌درمانی بر درمان کل شخصیت وجودی انسان، به این نتیجه رسید که داستان، ابزاری برای کمک به کودکان، نوجوانان، بیماران و سایر افراد برای مقابله با مشکلات جسمی، روحی و روانی است. داستان، انزوای اجتماعی را از بین می‌برد و در بیمار احساس تعلق ایجاد می‌کند. بسیاری از روان‌شناسان، روان‌پزشکان و کتابداران، خواندن کتاب را به عنوان بخشی از فرایند درمان بیمار توصیه می‌کنند. تعامل میان نویسندگان کتاب کودک، روان‌شناسان و کتابداران می‌تواند منجر به حرکت مناسب در زمینه کتاب‌درمانی برای کودکان درگیر سرطان شود. از طرف دیگر این همکاری باعث می‌شود که ناشران، کتابداران و روان‌شناسان بالینی، کتاب‌های خوب موجود در بازار را به شکلی هدفمند برای مشکلات خاص خوانندگان و کودکان با نیازهای ویژه طبقه‌بندی نمایند.


واژه‌های کلیدی: کتاب درمانی داستانی، سرطان کودک، روان‌شناسی بالینی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . تأثیر درمانی کتاب با محتوای فرهنگی و آموزشی در مشکلات روان‌شناختی کودکان مبتلا به سرطان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 13مارس2018 [ارجاع شده 1اکتبر2022];3(4):65-2. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/97
نوع مقاله
مقاله موردی