بررسی و تبیین جایگاه ارزش‌های اخلاقی در حرفه ماليات A Conceptual Framework for Development of Ethics in tax profession

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدي مهدوي خو غلامرضا کرمی محسن ختن لو

چکیده

زمینه و هدف: امروزه شرکت‌ها و سازمان‌هاي متخلف، با استفاده از حسابرسان ماهر و حرفه‌اي و مشاورين مالياتي کارآزموده و با استفاده از پيچيدگي‌هاي قوانين مالياتي و يا با استفاده از نفوذ در ادارات، از بازپرداخت عوارض و ماليات شانه خالي مي‌کنند و با فرار مالياتي و يا اجتناب از پرداخت ماليات، به سودهاي کلان مي‌رسند. بديهي است که سلب اعتبار و اعتماد نسبت به عملکرد يک حرفه در راستاي اجراي وظايف، موجب کاهش سطح اطمينان افراد جامعه و تهديد و چالش مهمي براي سيستم اقتصادي جامعه مي‌باشد. لذا، عدم توجه به نقاط حساس و آسيب‌پذير اين حرفه، موجب مي‌گردد که جامعه، حرفه را محکوم و غير قابل اعتماد بپندارد.


این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و ضمن بررسي علل افول ارزش‌های اخلاقی، علت اصلي انحرافات و ناهنجاري‌هاي شغلي را عدم وجود تعهد اخلاقي در افراد بيان نموده و راه‌حل لازم براي اجرايي شدن اصول و آيين‌هاي رفتار حرفه‌اي را تعالي اخلاقي مي‌داند و سعي بر آن دارد تا با ارائه رويكردي متفاوت بر ارزش‌هاي اخلاقي و معرفي زمينه‌هاي آسيب‌رسان بر اعتبار حرفه ماليات، به تبیین نقش تعهد اخلاقي در تدوين و اعمال رفتار حرفه‌اي در ماليات بپردازد. هدف از این مطالعه، بررسی دیدگاه‌ها و رویکردهای اخلاقی مرتبط با چیستی و چرایی پرداخت مالیات و تبعیت و تمکین از قوانین و مقررات مالیاتی بود.


واژگان کليدي: اخلاق مالياتي، تعهد اخلاقي، فرار مالياتي

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . بررسی و تبیین جایگاه ارزش‌های اخلاقی در حرفه ماليات. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6مارس2018 [ارجاع شده 1اکتبر2022];3(4):37-3. Available from: https://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/85
نوع مقاله
مقاله مروری