مجله علمی تخصصی مدیریت فراگیر در خصوص اخلاق نشر از آخرین بیانیه کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند و تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل نماید. این امر باعث می شود خوانندگان از سندیت نتایج ارائه شده در مقالات چاپ شده اطمینان حاصل کنند. این استانداردها شامل موارد زیر است:

 • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای افرادی که به اطلاعات دبیرخانه دسترسی دارند همانند سردبیر، جانشین سردبیر و مدیر اجرایی کاملا محرمانه خواهد بود.
 • نویسندگان بایستی همه وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interest) در نظر گرفته شود را آشکار نموده و در صورت وجود نداشتن تضاد منافع حتما در متن قید نمایند.
 • کلیه کسانی که به نحوی در انجام پژوهش دخالت داشته اند ولی فاقد معیار نویسندگی(authorship ) می‌باشند می بایستی در بخش سپاسگزاری نام برده شوند.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن بوده و این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • مقالات ارسالی به این مجله نبایستی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد و یا بطور همزمان برای سایر مجلات ارسال گردد. این مورد را باید نویسندگان بصورت کتبی تایید نمایند.
 • نویسندگان محترم مقالات دقت نمایند از هرگونه سرقت ادبی (Plagiarism) در ارائه مقاله خودداری شود بطوری که استفاده از ایده، طرح، محصول و نوشتار نویسندگان دیگر بدون دریافت مجوز و یا ارجاع‌دهی مناسب چه به صورت آگاهانه و چه غیرآگاهانه ممنوع می‌باشد.  مطلوب است در ارائه عبارات و جملات دقت لازم و رعایت امانت صورت گیرد.
 • تمامی مسئولیت مقالات منتشر شده به خصوص اعتبار مطالب ارائه شده و رعایت اخلاق در پژوهش بر عهده نویسنده یا  نویسندگان مقالات می‌باشد.
 • تمامی فرایند داوری بصورت الکترونیکی، بدون نام و مشخصات نویسندگان مقاله صورت خواهد گرفت.
 • مقالات پس از داوری حداقل 3 نفر از داوران (Peer Review) و قضاوت نهایی سردبیر قابل چاپ خواهد بود.
 • نویسندگان متعهد می شوند که تا زمان پایان فرایند ارزیابی داوری و مشخص شدن نتیجه داوری، از ارسال مقاله به سایر مجلات خودداری نمایند.
 • چاپ و انتشار مطالب مجله با ذکر ماخذ مجاز بوده و هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است.
 • برای دسترسی به فلوچارت ارائه شده توسط کمیته اخلاق (COPE) در  اینجا  کلیک کنید.