به نام آنکه هستی را رقم زد                             نشان خویش بر لوح و قلم زد  

امروزه؛ دامنه فعالیت سازمان ها، شرکت ها و موسسات از مرزهای ملی فراتر رفته و تا دورترین نقاط جهان گسترش یافته است و مدیران در محیطی پر ابهام، پویا و بسیار متغیر کار می کنند. در این دوران تنها سازمان هایی می توانند بقا و سودآوری داشته باشند که با تولید و تجهیز به اطلاعات در زمینه های گوناگون و با استفاده از مدیرانی آگاه و شایسته و توانمند، برای مواجهه با تحولات و بحران ها و شرایط متغیر آینده برنامه ریزی نمایند. عصر حاضر را "عصر دانایی"، "عصر دانش" و "عصر فراوانی اطلاعات" نامیده اند. “جامعه دانش محور” ، “سازمان های یادگیرنده و دانش محور” و “مدیریت اطلاعات و دانش” ؛ از جمله پارادیم ها و نظام فکری نوین در حال تکوین و تکامل است و مهمترین ویژگی این نظام ها؛ اتکا به اطلاعات و دانش روز درکلیه فعالیت های اجتماعی و سازمانی است.

پیشرفت روزافزون دانش مدیریت، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات مدیریتی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب نموده است. در این راستا نشریات علمی نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر و ارتقاء سطح این پژوهش ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران دارند.

با عنایت پروردگار متعال و یاری جمعی از متخصصان، محققان و دانشجویان عرصه مدیریت؛ نشریه علمی تخصصی مدیریت فراگیر در سال 1394 فعالیت خود را با رسالت ثبت و نشر تحقیقات علمی این حوزه آغاز نموده و مسلما رسالت خود را زمانی به کمال و تعالی خواهد رسانید که بتواند مخاطبین بیشتری را در جریان یافته های علمی قرار دهد. لذا از کلیه پژوهشگران این عرصه دعوت به همکاری می نماید با ارسال مقالات خود، این نشریه را در تداوم انتشار و ارتقاء سطح دانش و بینش جامعه علمی یاری رسانند.

                                                                                                                                                           دکتر فرشته داوری      

                                                                                                                                                   مدیر مسئول و جانشین سردبیر