چاپ شده: 2018-01-15

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی، رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد

182-190

ستار صادقی ده چشمه Sattar Sadeghi Dehcheshmeh, حجت اله مرادی پردنجانی Hojatollah Moradi Pordanjani, شهناز نگهبان Shahnaz Negahban

ارزيابي عملكرد حوزه ستادي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل EFQM

200-211

سعید شهابی نیا Saeid Shahabinia, مريم عسگري‌نيا Maryam Asgarinia, مجيد بالايي Majid Balaei, علي لاهوتيان Ali Lahoutian, شايسته تقوي سبزواري Shayesteh Taghavi Sabzevari, نيره بخشيان Nayereh Bakhshian, غلامرضا کرمی Gholamreza Karami