1.
, . عوامل مؤثر در افزایش کارایی مدیران مدارس مقطع متوسطه. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 6می2017 [ارجاع شده 20ژوئن2021];2(1):20-7. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/32