1.
, . رابطه بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در شرکت پتروشیمی پردیس. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26آوریل2017 [ارجاع شده 20ژوئن2021];2(1):28-7. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/26