1.
, , . بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 16آوریل2020 [ارجاع شده 27نوامبر2020];. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/175