1.
, , . بررسی رابطه کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 7ژوئن2020];:11-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/151