1.
, . تأثیر اعتماد عاطفی و اعتماد شناختی بر ترجیحات مصرف‌کننده و حمایت از برند از دیدگاه مصرف‌کننده محصولات لوازم خانگی شهر اردبیل. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 7ژوئن2020];4(2):102-8. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/136