, , و . 2019. “بررسی رابطه کمال‌گرایی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان”. مجله مدیریت فراگیر, آگوست, 11-16. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/151.