تأثیر برنامه درسی پنهان در آموزش و پرورش و آموزش عالی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مینو سید طاهرالدینی Minoo Seyed Taherodini

چکیده

زمینه و هدف: مروري اجمالي بر ادبيات و مطالعات حوزه برنامه درسي نشان مي‌دهد كه برنامه درسي در سه مقوله كلي برنامه درسي رسمي و صريح، برنامه درسي عقیم و برنامه درسي مستتر (پنهان) طبقه‌بندي شده است. اين سه مقوله، قلمرو جديد برنامه درسي را به عنوان يك حوزه تخصصي در جهان امروز شكل داده است. برنامه درسي پنهان اجمالاً به مجموعه‌اي از يادگيري‌هايی در نظام آموزش عالي اطلاق مي‌شود كه در بستر فرهنگ حاكم بر محيط آموزشي (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مدارس) و بدون آگاهي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و دانش‌آموزان براي آنها حاصل مي‌شود. عوامل مؤثر در شکل‌گیری برنامه درسی پنهان عبارتند از: جو اجتماعی مدرسه، ساختار سازمانی مدرسه، تعامل معلم و دانش‌آموز، ساختار فیزیکی مدرسه و کلاس درس.


در این مقاله سعی شده است تا با توجه به سؤالات زیر، چارچوبی برای شناخت بهتر برنامه درسی پنهان ارائه شود:


ماهیت برنامه درسی پنهان چیست؟ کارکردهای این برنامه کدام است؟ این برنامه از دید کدام یک از کنشگران حوزه تعلیم و تربیت پنهان است؟ چه عواملی بر شکل‌گیری این برنامه مؤثرند؟ پیامدهای این برنامه کدام است؟ و این برنامه در چه سطوحی تأثیرگذار است؟


 


کلید واژه‌ها: برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
تأثیر برنامه درسی پنهان در آموزش و پرورش و آموزش عالی. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 23می2017 [ارجاع شده 10می2021];2(1):66-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/35
نوع مقاله
مقاله مروری