نقد و بررسی کتاب فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بهنام عاشقی

چکیده

مقاله حاضر به معرفی، نقد و بررسی کتاب فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش، تألیف دکتر حمید قاسمی به همراه دکتر فرشاد تجاری و دکتر سارا کشکر می‌پردازد. ضرورت معرفی و نقد کتاب فوق به علت وجود آثار متفاوت در موضوع رسانه بوده و این مقاله سعی در نشان دادن قوت‌ها و ضعف‌های اثر فوق دارد تا مؤلفان با رفع ضعف‌ها و توجه به نکات مثبت، به غنای علمی کتاب بیفزایند.


این کتاب در انتشارات بامداد کتاب در سال 1397 در دومین ویراست خود به نوبت چاپ پنجم رسیده است. روش نقد در این پژوهش به صورت نقد کیفی کتاب و مطالعات موردی بوده است. نقد کتاب فوق بر اساس کتاب نقد و نقد کتاب انتشار یافته در مؤسسه خانه کتاب صورت گرفته و کتاب از نظر محتوایی و قواعد و اشکالات املایی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اثر فوق، کتابی ارزشمند در حوزه مطالعات رسانه‌ای در ورزش و تربیت بدنی بوده که می‌تواند به عنوان راهنمایی برای افرادی که تمایل به خبرنگاری و یا هر فعالیت رسانه‌ای دیگر در حوزه ورزش دارند استفاده گردد.


متن روان و قابل فهم و کاربردی بودن مطالب در این اثر، نشان دهنده چیره‌دستی پدیدآورندگان اثر در این حوزه می‌باشد. این کتاب شامل 224 صفحه و هشت فصل می‌باشد که از نظر ظاهری و صفحه‌آرایی و طراحی جلد بسیار زیبا و چشم‌نواز بوده و از نظر محتوایی روزآمد و کاربردی است. نویسنده اول کتاب، دکتر حمید قاسمی، دانشیار دانشگاه پیام‌نور ایران و مدیر شبکه ورزش رادیو بوده که دارای سابقه‌ای درخشان در بخش برنامه‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با رسانه‌های ورزشی در شبکه خبر، شبکه سوم و شبکه جهانی جام‌جم صدا و سیمای کشور می‌باشند. محتوای کتاب به شکلی تدوین شده تا در فصل‌های اول به اهمیت و ضرورت ورزش در رسانه پرداخته و سپس انواع رسانه و ساختار آنها را تعریف نموده و بعد از توضیح اصول گزارش‌نویسی، تصویربرداری، و اجرا به مسائل حقوق رسانه و سیاست‌گذاری در رسانه پرداخته شد.


کلید واژه‌ها: نقد و بررسی، کتاب، رسانه، ورزش

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
نقد و بررسی کتاب فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 2نوامبر2019 [ارجاع شده 4آوریل2020];. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/168
نوع مقاله
مقاله موردی