تبيين فرايند مديريت دانش در آموزه‌هاي اسلامي

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

داوود قادرزاده

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که علوم انسانی که از غرب وارد شده، با توجه به تضاد فرهنگی و دینی آن نمی‌تواند نیاز جامعه اسلامی را برآورده سازد، توجه به آموزه‌های اسلامی در علوم انسانی خصوصاً در مدیریت، حائز اهمیت است. در این پژوهش ضمن پرداختن به اهمیت جایگاه ویژه مدیریت دانش در آموزه‌های اسلامی و راه‌های تبیین آن در سازمان‌ها، فرايند مديريت دانش در آموزه‌هاي اسلامي را با رویکردی بر آیات قرآن کریم و احادیث، بیان نموده‌ایم.


مواد و روش‌ها‌: روش این پژوهش از نوع كيفي است. این مطالعه، سعي بر تبيين فرايند مديريت دانش در آموزه‌های اسلامي داشته و با يك رويكرد درون‌ديني به پژوهش پرداخته است. لذا روش مطالعه حاضر از نوع توصيفي- اسنادي می‌باشد.


یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد كه اساساً هدف، ماهيت، اصول و فرايند مديريت دانش در آموزه هاي اسلامی با آنچه كه در مديريت غربي مطرح می‌شود، باهم تفاوت دارند كه اين امر از تمايز نظام فكري مديريت اسلامي و مديريت رايج در غرب ناشي مي‌شود. در بينش اسلامي؛ اساساً دانش در دو مفهوم بكار مي‌رود يكي ظاهر و پوسته دانش و ديگري جوهر و حقيقت دانش. در آموزه‌هاي اسلامي آنچه كه مايه كمال و سعادت آدمي است، همان جوهر و حقيقت دانش است. 


نتیجه‎گیری: بررسي مديريت دانش و تبيين فرايندهاي آن، مستلزم شناختي عميق از مفهوم زيربنايي اين شاخه از علوم انساني يعني مفهوم انسان و سرشت او است.


کلید واژه‌ها: مديريت دانش، كسب دانش، نگهداري و حفظ دانش، انتشار و انتقال دانش، آموزه‌هاي اسلامي

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
تبيين فرايند مديريت دانش در آموزه‌هاي اسلامي. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 7آگوست2019 [ارجاع شده 7ژوئن2020];:66-4. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/143
نوع مقاله
مقاله مروری
##submission.authorBiography##

داوود قادرزاده, کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور بوکان، بوکان، آذربایجان غربی، ایران

سوابق اجرایی:

پژوهشگر موسسه پژوهشی علم نما  ازسال1394

بازاریاب بیمه ملت ازسال1393
5سال سابقه بازاریابی درشرکت های پخش موادغذایی
حسابدار شرکت های محمدی وآریا درسال های 93 و94
مدرس آزاد مدیر مسئول وسردبیر فصلنامه جهان نوین

تالیفات:

سخن(مجموعه اشعار)

عشق پنهان(مجموعه داستان)                
استراتژی زنجیره تامین( توزیع فیزیکی)       

مقالات:

تبیین رابطه بین امنیت شغلی با عملکرد شغلی در نمایندگان شرکت‌های بیمه

توزیع مدیریت زنجیره تامین (توزیع فیزیکی)

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بوکان با عملکرد اداری آنان

تاثیرتجارت الکترونیکی برصادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان غربی