##article.return## بررسی تأثیر ارزش‌های فردی مدل شوارتز بر کارآفرینی (مطالعه موردی: بانک صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان) دانلود ##common.downloadPdf##