فصلنامه مدیریت فراگیر نشریه‌ای است با رویکرد علمی- تخصصی و با هدف ارتقای علمی دانش پژوهان حوزه‌های مدیریت و به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های علمی، به زبان فارسی و همراه چکیده انگلیسی به صورت مقاله علمی- پژوهشی، مقاله مروری، مقاله موردی، مقاله کوتاه و نامه به سردبیر؛ منتشر می‌شود. در این نشریه علمی تخصصی، مقالات اختصاصی در حوزه مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مدیریت سلامت

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مدیریت بحران

مدیریت استراتژیک

مدیریت گردشگری

مدیریت جانشین پروری

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

مدیریت ورزشی

دوره 2؛ شماره 3: پاییز 1395

چاپ شده: 2018-01-15

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی، رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد

182-190

ستار صادقی ده چشمه Sattar Sadeghi Dehcheshmeh, حجت اله مرادی پردنجانی Hojatollah Moradi Pordanjani, شهناز نگهبان Shahnaz Negahban

ارزيابي عملكرد حوزه ستادي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل EFQM

200-211

سعید شهابی نیا Saeid Shahabinia, مريم عسگري‌نيا Maryam Asgarinia, مجيد بالايي Majid Balaei, علي لاهوتيان Ali Lahoutian, شايسته تقوي سبزواري Shayesteh Taghavi Sabzevari, نيره بخشيان Nayereh Bakhshian, غلامرضا کرمی Gholamreza Karami
نمایش همه ی شماره ها